FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Autobusová doprava Praha

Autobusová doprava Praha

Autobusová doprava Praha - Přeprava osob na letištní transfery

Přeprava osob mikrobusy a mikrobusy umožňuje přepravu malých skupin z letiště, t.j. letištní transfer. V praxi vypadá přeprava osob na letiště následovně: řidič zajede na letištní terminál a vyzvedne skupinu, která na něj čeká se zavazadly. Řidič může také zaparkovat na letišti a čekat na cestující s tabulkou obsahující název skupiny nebo název tzv. "nástěnka" k vyzvednutí cestujících později a doprovodu k autu.

Jednou z nejoblíbenějších destinací jsou letištní transfery z letišť ve Praze, Berlíně, Krakově.
Pronájem luxusních mikrobusů a mikrobusů pro cesty do zahraničí


Doprava hostů na svatby

Doprava osob na svatbu je možnost dopravy svatebních hostů z místa svatby do svatební síně. V polské tradici je oblíbené organizovat obrovské svatby pro stovky lidí, kam hosty vozí obrovské autobusy. Ne každý však chce pořádat oslavy tohoto rozměru a pronájem minibusu pro 9 osob rozdělený na více jízd stačí na zvládnutí malé nebo i středně velké svatby.

Půjčovna dodávek Praha

Půjčovna dodávek Praha

Půjčovna dodávek Praha - Pronájem dodávek do 3,5 tuny ve Slezsku

Autopůjčovna Ducato nabízí pronájem rozvozových vozů pro firmy i jednotlivce. Naše půjčovny se nacházejí v Katovicích a Myslowicích. U nás si můžete půjčit vůz za atraktivní cenu a bez zbytečných formalit.

Každé vozidlo nabízené z našeho vozového parku má kompletní balíček pojištění, který zaručuje silniční asistenci nebo náhradní vůz. Aby byl zajištěn co nejvyšší jízdní komfort, je stav vozů pravidelně monitorován.

Půjčovna dodávek

Půjčovna dodávek, více o nás na našem webu

https://www.dodavkarnapraha.cz/

 

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha

Rekonstrukce bytu Praha - Často se stává, že se cena během cesty mění. V takových případech musíte získat vysvětlení důvodů, které za tím stojí. Když se řekněme zvýší náklady na materiál, protože je potřeba více metrů čtverečních něčeho, nebo se možná použije jiná technologie, než je plánovaná, dá se to ospravedlnit. Pokud s tím nesouhlasíte a máte pocit, že částka je nepřiměřeně vysoká, lze smlouvu ukončit. Pokud to zahrnovalo práci, která nebyla dokončena, budou peníze vráceny.

Problémy související s rekonstrukcemi podle specialisty v mnoha případech vyplývají z nedostatečné komunikace nebo z toho, že klient je laik, nebo si myslí, že dané oblasti rozumí, ale ve skutečnosti tomu tak není. Proto je třeba položit, vyjasnit a písemně zaznamenat co nejvíce otázek. Samozřejmě, kdokoli vás chce podvést, pravděpodobně to stejně zkusí. Proto byste neměli udělat tu chybu, že přijmete zvýšení ceny beze slova, jen abyste se ujistili, že je práce hotová.

Rekonstrukce bytu

Více o nás na našem webu https://slaga.cz/

Vyklízení domů

Vyklízení domů

Vyklízení domů - Likvidace bytových domů - ne vždy snadné

Věc je teoreticky jednoduchá – nábytek, dekorace, spotřebiče či prvky interiéru v bytě či domě rozeberete nebo zlikvidujete, vše umístíte do předem připraveného vozidla a odvezete na místo, kde se takových věcí zbavíte. Prostě to všechno zahoďte a problém je vyřešen. Ve skutečnosti to však není vždy tak snadné. Za prvé - ne každý má dodávku nebo kamion a převážet odpad v osobním autě při likvidaci bytu je nejen neefektivní (většinou je potřeba udělat pár kol), ale také vystavuje poškození interiéru vozidla . Za druhé, nebudete moci přepravovat všechny položky sami. Stoly, stoly, masivní pracovní desky nebo šatní skříně - odstranění takových prvků,likvidace bytu v panelovém domě. Doprovod by jistě pomohl k efektivnějšímu a bezpečnějšímu vyprazdňování bytu. Za třetí, stojí za to mít na paměti hygienická hlediska. Mnoho bytů je v hrozném stavu, bydleli v nich lidé, kteří nedodržovali hygienická pravidla, a plísně a houby nejsou vzácností. Postarat se o biologickou bezpečnost sami při vyprazdňování bytu může být obtížnější, než byste si mysleli. Navíc ne každý má volno, aby ho mohl strávit takovou prací, jako je likvidace prostor. Existuje nějaká alternativa

Vyklízení bytu

Vyklízení bytu, domlů, véce o nás viz link: vyklízení bytu

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán pro zřízení věcného břemene

Geometrický plán na zřízení věcného břemene slouží k vyznačení části nemovitosti v katastru, která má mít odlišný právní režim od ostatních částí nemovitosti. Je podkladem pro vyhotovení smlouvy nebo jiné listiny (rozhodnutí soudu, státního orgánu, dohoda dědiců), kterou se zřizuje věcné břemeno a zajišťuje jednoznačnou identifikaci polohy a rozsahu věcného břemene na části nemovitosti.

Obecně je věcné břemeno souborem právních norem, které omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch jiné osoby. Vlastník věcným břemenem zatížené nemovitosti je ve svém vlastnickém právu omezován přesně vymezeným rozsahem a způsobem na úkor oprávněné osoby. Věcné břemeno by mělo mít co nejmenší rozsah.

V katastru nemovitostí se vyznačují na podkladě geometrického plánu na věcné břemeno zejména tyto druhy věcného břemene: věcné břemeno na právo přechodu (průjezdu) přes pozemek, věcné břemeno na zřízení a provoz inženýrských sítí, věcné břemeno k pozemkům pod stavbou.

V tomto geometrickém plánu geodet v grafické části červenou čarou vyznačí rozsah věcného břemene na podkladě katastrální mapy se zobrazením parcel na které se zřizuje věcné přeměno s parcelními čísly a druhy pozemků. V písemné části ve výkazu výměr uvede parcely, kterých se zřízení věcného břemene týká, jejich výměry, které se v novém stavu nemění a uvede v poznámce osobu, v jejíž prospěch se věcné břemeno zřizuje a o jaký druh věcného břemene jde.

Geodetické služby

Véce o nás viz link: geodetické práce