FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Kominictví Praha

kominictví Praha

Kominictví Praha - Kominíci jsou nesmírně důležití z několika důvodů. Dehet, který se uvolňuje z paliva v důsledku jeho suché destilace nebo spalování s příliš malým množstvím vzduchu, se ukládá na stěnách komína. Při zahřívání komína se dehet odpařuje a uvolňuje hořlavé páry. K zapálení komína pak stačí jiskra (např. při přikládání paliva). V závislosti na množství znečištění může teplota uvnitř komína stoupnout až na 1600 stupňů Celsia a představovat vážné nebezpečí požáru pro celý objekt. Vznícení může způsobit odkapávání dehtu a sazí směrem dolů, ucpání komína a explozi nahromaděných plynů.

Vyklízení Praha

Vyklízení Praha

Vyklízení Praha - Zaměstnanci společnosti, a tím méně její majitelé, nemohou takovou prací ztrácet čas, proto v Alfa Stěhování rádi přizpůsobíme hodiny vaší kanceláře její pracovní době tak, aby ta nejnamáhavější práce začala hned poté, co vaši podřízení skončí. Tímto způsobem může být již druhý den většina základního vybavení na místě následující den – připojeno, sešroubováno, vybaleno a připraveno k použití. Víme, že jako majitel firmy si vážíte především záruky a jistoty rychlé realizace a Vaše majetková a firemní dokumentace je svatou věcí.

Pro stanovení základních parametrů zakázky kontaktujte telefonicky zástupce naší společnosti. Dozvíte se o nákladech, které budou jistě konkurenceschopné, ale nejdůležitější je pro nás záruka Vaší spokojenosti a další profesionálně provedená zakázka. Zveme vás ke spolupráci s Alfa Relocations – přidejte se ke skupině spokojených partnerů a zákazníků, kteří již tvoří více než 1000 společností ve Varšavě a jejím bezprostředním okolí.

Vyklízení Praha Levně

Ano, s námi rychle a levně. Více o nás na stehovanirychle.cz

 

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha

Stěhování levně Praha - Kuchyň – Místnost, která vyžaduje největší pozornost při stěhování.

Každý den si neuvědomujeme, kolik věcí v kuchyni máme, protože jsou pečlivě schované ve skříňkách a zásuvkách. Při plánování stěhování se vyplatí naplánovat nejvíce času právě na zabalení této místnosti. Je to způsobeno velkým množstvím drobností - příborů, kořenek, hrníčků a jejich křehkostí, jelikož velká část vybavení kuchyně je z keramiky nebo skla. Myslete také na správné zabezpečení věcí a pořiďte si k tomuto účelu kartonové krabice, bublinkové fólie nebo papírovou výplň. Před stěhováním dbejme na to, aby věcí bylo minimum – za tímto účelem snězme všechny zásoby, zejména potraviny z mrazáku, které se obtížně přenášejí.

Stěhování Praha

Více o nás viz web https://www.stehovanirychle.cz/

UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Na pozadí prezentovaných informací lze s vysokou pravděpodobností říci, že LED UVC zdroje mají budoucnost. Především proto, že maximální emise UVC lze volit podle přítomných mikroorganismů a tím účinně dezinfikovat s nižší emisí energetického toku. To však není bez následků pro člověka z hlediska rizik UVC záření. Maximální účinnost UVC záření při působení škodlivých účinků na kůži a oči nastává při hodnotě 270 nm,
tedy blízko efektivní hodnotě inaktivace mikroorganismů. Proto je u těchto UVC zdrojů také nutné přísně dodržovat pravidla bezpečného provozu. Předpokládejme, že každá z UVC lamp uvedených v tabulce 3 produkuje celkové ozáření 1 W / m2 na povrchu vzdáleném 1 m. Předpokládejme, že dávka (ozáření) UVC zářením o vlnové délce 265 nm účinnou na 90% inaktivaci této bakterie je 28 J/m2 a zkontrolujme, jaké dávky UVC záření různých vlnových délek budou účinné při deaktivaci této bakterie a jaká dávka při těchto baktericidních hodnotách (a době expozice) existuje aktinická rizika pro kůži a oči. Dále zkontrolujte určené přijatelné expoziční časy pro aktinickou dávku 30 J / m2.

Je vidět, že aplikovaná vlnová délka UVC záření významně ovlivňuje minimální dobu expozice pro dosažení 90% bakteriální inaktivace a v uvažovaném příkladu je aktinická dávka překročena o 30 J/m2 při použití vlnové délky nad 265 nm. . Lze snadno vidět, že stanovené expoziční doby jsou v tomto případě velmi krátké, pohybující se od 28 s do cca 78 s, zatímco přípustné expoziční doby jsou nejkratší v případě nejdelších baktericidních expozičních dob. To je způsobeno rozdíly v křivkách účinnosti lidské aktinické hrozby a poškození bakteriální DNA.

Dezinfekce vzduchu

.www.uv-spider.cz