Facebook Login

FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce

Prague phototours

Prague phototours -

Are you a skilled and experienced photographer who can benefit from finding the best photo spot? Come and join us as well.

My key priority is an individual approach to increase your photo techniques and skills, and primarily to enjoy the entire experience and have a great time.

By being a part of the small group, there is a special place for everyone who wants to enjoy their stay in Prague, develop skills and benefit from sharing their experience with other people.

Oprava poškozených autoskel

Oprava poškozených autoskel

 

Oprava poškozených autoskel - SKLA NEMĚŇTE. OPRAVTE
Přijďte k nám včas a předejděte výměně čelního skla

Kamínek vymrštěn zpod kol vozidla jedoucího před vámi? Nevadí. Takto poškozené čelní sklo je v 95% možné spolehlivě a rychle opravit. Kromě toho vám v AUTOSKLO Slovakia NR s.r.o. dáme na námi opravované poškození doživotní záruku. Pokud bude opravené místo pokračovat prasklinou, čelní sklo vám vyměníme, přičemž z celkové ceny výměny odečteme částku, kterou jste zaplatili za opravu.

Geodetické práce

Geodetické práce

 

Geodetické práce - Zápis stavby do katastru nemovitostí

Většinu nových staveb, ale také starších staveb, které se nenacházejí v katastru nemovitostí (t. J. Nejsou uvedeny na listu vlastnictví) je třeba dát zapsat. Po zápisu stavby do katastru nemovitostí bude tato uvedena na listu vlastnictví. Pokud stavba není zapsána na listu vlastnictví, právní neexistuje.

Pokud taková stavba není vedena v katastru nemovitostí, de facto právně neexistuje což může způsobit problémy např. při prodeji, ručení danou nemovitostí hypoteční bance apod. Na zápis stavby je mimo jiné třeba vyhotovit Geometrický plán na stavbu nebo rozestavěnou stavbu.

Rádi pro vás takový geometrický plán vyhotovíme, zajistíme ostatní potřebné dokumenty a vyhotovíme a podáme žádost o zápis stavby na příslušnou správu katastru. V případě, že geometrický plán nebo některé z ostatních potřebných dokumentů již máte, zabezpečíme jen vypracování a podání těch, které chybí.

INZERCE PRO VÁS

f1
interce