Facebook Login

FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - Zaměření vertikálních žaluzií pro balkonovou sestavu

Od našeho zákazníka jsme obdrželi dotaz, jak by měl postupovat při zaměření vertikálních žaluzií, když má okno kombinované s balkonovými dveřmi. Každou žaluzii by chtěl ovládat samostatně, to znamená samostatně žaluzii na okně a samostatně na balkonových dveřích. Nebyl si však zcela jistý, jak naměřit délku stropních profilů tak, aby po zastření obou stran lamely žaluzií na sebe dolehly.

Přehledný nákres pro kombinované žaluzie

Po konzultaci s výrobou pracovník našeho konstrukčního oddělení připravil nákres, kde je znázorněno, jakým způsobem lze zaměřit vertikální žaluzii. V místě střetu vysokých látek pro dveře a krátkých látek pro okna se budou látky standardně překrývat. Nákres obsahuje 3 schémata, na základě kterých lze vyrobit vertikální žaluzii na balkonovou sestavu a to bez ohledu zda jde o montáž na stěnu nebo na strop.

Tónování autoskel

Tónování autoskel

Tónování autoskel - 4, vyhláška čj. 464/2009 Sb.:

(1) Za všech provozních podmínek a povětrnostních podmínek musí být zajištěn výhled z místa řidiče.

(2) Na zasklené plochy vozidla lze připevňovat fólie, které jsou schváleny a označeny schvalovací značkou.

(3) Doplňkové příslušenství a výbava na zasklené plochy vozidel, například fólie, nálepky nebo tónování skel, musí splňovat tyto technické požadavky:
a) zatemňovací pás určený pro čelní sklo vozidla musí být umístěn mimo vztažnou plochu čelního skla tak, aby byla zajištěna ochrana proti oslnění s plynulým přechodem ze 75 % na nejméně 40 % propustnosti světla včetně skla nebo bez plynulého přechodu nejméně 50 % propustnosti světla včetně skla ; zatemňovací pás může zasahovat nejvýše 100 mm od vrchního okraje čelního skla po celé jeho šířce a nesmí pohlcovat barvu návěstních světel a světelných signálů,
b) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorie M 1 a N 1 lze použít na zadní boční skla a na zadní sklo s podmínkou, že vozidlo je vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem,
c) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorie M 2 a M 3 lze použít na boční skla, která jsou určena k výhledu z míst pro cestující, kromě skel dveří, která jsou určena k výhledu z místa řidiče, a na zadní sklo; musí umožnit nejméně 50 % propustnosti světla a viditelnost i do vozidla,
d) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na jiných vozidlech, než jsou uvedeny v písmenech b) ac), lze použít na boční skla, která jsou určena k výhledu z míst pro cestující, kromě skel dveří, která jsou určena pro výhled z místa řidiče, a na zadní sklo,
e) bezpečnostní fólie na ochranu proti proražení skla lze použít na zasklených plochách vozidel kategorie M1 a N kromě čelního skla.

(4) Umístění fólií, dodatečné tónování skel a provádění úprav zasklených ploch, které mají za následek snížení propustnosti světla, není povoleno na čelním skle a na předních bočních sklech vozidla na straně řidiče a jeho spolujezdce kromě zatemňovacího pásu podle odstavce 3 písm. a) a kromě použití bezpečnostních fólií podle odst. 3 písm. e).

(5) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, lze provádět pouze při dodržení podmínek podle předpisu EHK č.j. 43.5) Úpravy a opravy zasklení vozidel lze provádět pouze mimo vztažnou plochu "A" čelního skla. Technologie úpravy a opravy zasklených ploch vozidel musí zajistit, aby sklo v opravovaném místě neměnilo barvu předmětů, návěstních světel a světelných signálů.

(6) Motorové vozidlo musí být vybaveno vnějšími zpětnými zrcátky pro sledování cesty za vozidlem a vedle sebe na každé straně vozidla. Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu neumožňuje řidiči řádný výhled z místa řidiče vnějšími zpětnými zrcátky, musí být tažné vozidlo vybaveno doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vysunutím nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

Leštění skel

leštění skel

 

Vyčištěnou plochu vyčistěte prostou vodou a měkkým hadříkem. Při leštění skel pracujte s lešticím kolečkem. Jakmile zjistíte, že oblast má jednotný vzhled se zbytkem panelu, můžete přestat leštit. Otřete oblast měkkým hadříkem a připravte povrch na vosk.

Použijte měkký hadřík pro použití automobilového vosku v oblasti, kde byli škrábance na sklech. Vosk nanášejte kruhovým pohybem, abyste vytvořili lesk. Auto vosk také působí jako ochranná vrstva pro vaše auto. Pomáhá předejít dalším škrábancům. Tímto posledním krokem opustíte vaše auto v dobré kondici.

Oprava autoskel

Oprava autoskel

 

Oprava poškozených autoskel

Kdy je možná oprava čelního skla?

  • pokud se trhlina nenachází ve výhledu řidiče
  • není větší než 2 euro mince
  • nevede k okraji skla

Oprava čelního skla mu vrátí jeho původní vlastnosti:

  • pevnost a odolnost vůči roztříštění
  • tepelnou stálost

Oprava autoskel

Více o nás na hwww.skloopravy.cz, viz rychlý link: Oprava autoskel

Vyklízení bytů

Vyklízení bytů

Vyklízení bytů -

Pokud nechcete využít pomoci stěhovací firmy, začněte s předstihem shromažďovat balicí materiály a vše, co byste mohli potřebovat v den přípravy a přepravy. Zásobte se:

    Uzamykatelné boxy střední velikosti - příliš malé jsou nepraktické, příliš velké se špatně přemísťují. Musí mít silné dno. Nesmí být potřísněné ani vlhké. V ideálním případě by měly být ve spodní části dodatečně vyztuženy páskou.
    Samolepicí páska - nejlépe průhledná. Při lepení nábytku a jiných předmětů se vyhněte hnědé balicí pásce, která může poškodit jejich povrch a po odlepení zanechat vrstvu lepidla. Použijte ji na lepení krabic.
    Staré noviny, zbytky látek, papíry - jsou ideální pro vyplnění mezer mezi předměty uloženými v krabicích. Můžete do nich také zabalit křehké předměty.
    Balicí papír na sklo a porcelán - chrání před prasknutím a poškrábáním
    Bublinková fólie, polystyren, polystyrenové rohy, houba, pěna - tyto materiály najdete na internetu, v obchodech pro kutily nebo na poště. Jsou užitečné pro ochranu nábytku a křehkých předmětů.
    strečová fólie - můžete ji použít k balení nábytku a velkých předmětů.
    Vakuové sáčky nebo vložky do odpadkových košů - na oděvy, textil, lůžkoviny a měkké předměty.
    Značkové krabice na vybavení - představují nejlepší způsob ochrany vašeho vybavení.
    Ostrý nůž - vhodný k řezání a dělení lepenky, pásky a fólie.
    Baterka - užitečná, když potřebujete něco najít
    Hadřík na prach - zaprášené předměty je lepší vyčistit před zabalením.
    Popisovače - použijte je k označení krabic
    Batoh nebo taška - na příruční zavazadla a zásoby
    Vazba nebo složka s přihrádkami - pro vaše nejdůležitější dokumenty.