FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - DEFINICE ZAMĚŘOVANÝCH ROZMĚRŮ

Šířku (rozměr B) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty, včetně gumového těsnění. Měříme na třech místech – nahoře, dole a ve středu. Šířka žaluzie bude nejmenší naměřený rozměr. Vzhledem k výrobní toleranci a pro správnou funkčnost lamel se doporučuje při objednávce ubrat cca 2-4 mm od naměřené šířky. Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na 1 mm od šířky 400 mm do 2000 mm.

Výšku měříme těsně u skla včetně případného gumového těsnění, na levé i pravé straně křídla. Výška dodané žaluzie v zavřeném stavu bude nejmenší naměřený rozměr. Výška žaluzie bude vyrobena s přesností na centimetry (dané konstrukcí žebříku) tak, aby žaluzie v zavřeném stavu měla požadovanou výšku. Maximální výška žaluzie je 2500 mm.