FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Stěhování levně

Stěhování levně

Stěhování levně - Levná doprava

Převážná většina lidí alespoň jednou v životě využila dopravních služeb . Ne vždy však tato služba byla levná a najít levnou dopravu je někdy zázrak.
Najít levnou dopravu v Praze se zdá nemožné. Hlavní městoa je samozřejmě nejdražším městem v zemi, proto jsou ceny samozřejmě vyšší než v jiném městě, ale i platy lidí pracujících v tomto městě jsou vyšší.

Musí být přeprava věcí a předmětů nákladná?

Samozřejmě ne, možností levné dopravy je mnoho. Nejlevnějším řešením bude přirozeně přepravovat věci z jednoho místa na druhé sami. Nepostradatelným prvkem této možnosti je samozřejmě auto. Lidé, kteří nevlastní žádné vozidlo, mohou o pomoc požádat svou rodinu nebo blízké přátele.
Problém nastane až ve chvíli, kdy potřebujete převézt mnohem větší předměty jako skříň, pohovku nebo postel. Auto pro každodenní použití nemusí v tomto případě stačit.

Nejjednodušším řešením je samozřejmě vybrat si profesionální dopravní společnost, jejímž hlavním oborem je například stěhování . Zaměstnanci pomohou nejen s balením věcí a předmětů, ale také s jejich správným a bezpečným umístěním v autě. navíc máme záruku, že nedojde k poškození přepravovaného majetku.

Naše společnost takové služby nabízí 🙂 také asistenci při vykládce a přivezení věcí na správné místo.
Je třeba připomenout, že jsou firmy, které své služby zdražují za dodatečné zabalení věcí nebo přivezení převážených věcí a nepříjemně překvapí vícenáklady. Takové situace u nás samozřejmě neexistují.


Levná doprava -  to je služba, kterou můžeme nabídnout, když jsme ve fázi stěhování a máme v autě ještě hodně místa. Váš předmět pak můžeme přepravit.
Pokud Vám tedy tolik nezáleží na okamžitém odvozu, kontaktujte nás a zanechte své tel. Až budeme ve Vašem okolí a budeme mít místo v autě, určitě se Vám ozveme :-).
Pokud vám však nyní na dopravě záleží, zveme vás, abyste se seznámili s naším ceníkem

Stěhování Praha

Více o nás, naše služby a ceny již od 590 Kč.
To vše a více na našich stránkách

 

Geodetické práce

geo

Zaměření pozemku - Zjišťovací matice

Mnoho prací prováděných společností POLSERVICE GEO vyžaduje zřízení a měření geodetických kontrolních sítí. Pro měření používáme nejnovější přístroje a měřicí technologie značkových výrobců geodetického vybavení. Každá úloha vyžaduje samostatný přístup, což vede k různým zavedeným maticím vzhledem k jejich přesnosti, typu stabilizace nebo zamýšlenému použití. Stabilizace a měření se provádějí v souladu s technickými normami a výsledky se zpracovávají ve státních souřadnicových systémech.

Geodetické práce - typy geodetických matic

    Horizontální matice - soubor bodů, které mají polohu stanovenou v národním prostorovém referenčním systému, jejichž souřadnice (X, Y) byly určeny geodetickými technikami a byla určena chyba jejich určení [Sb. zákonů z roku 2012 č. 0 položka 352].

        Základní horizontální matice - měření bodů sítě EUREF-POL, sítě POLREF, hlavních bodů a bodů rozšíření národní sítě EUVN za předpokladu, že průměrná chyba umístění bodu vzhledem k bodům základní horizontální matice je ≤ 0,01 m (X, Y) a 0,02 m (H) a výška bodů je určena v národním výškovém systému tak, aby body splňovaly minimum stanovené pro body podrobné výškové matice. Určování souřadnic bodů základní horizontální geodetické sítě je založeno na výsledcích pozorování signálů vysílaných družicemi patřícími do globálních družicových navigačních systémů GNSS. Body základní horizontální geodetické sítě jsou stabilizovány na pevné skále, na kůlech s patkami pod úrovní mrazu nebo na konstrukčních prvcích trvalých staveb, pokud je jejich poloha stabilní ≤ 0,005 m.

Geometrický plán - Podrobná horizontální geodetická síť - soubor bodů, který je rozvinutím základní horizontální sítě a slouží k vytváření měřických matic a provádění podrobných geodetických měření. Podrobnou horizontální geodetickou matici tvoří

            body horizontální matice první třídy II (průměrná chyba polohy vůči referenčním bodům po vyrovnání mp ≤ 0,05 m)

            staré body horizontální referenční sítě třídy III (střední chyba polohy s referenčními body po vyrovnání mp ≤ 0,10 m)

            nově instalované body s průměrnou polohovou chybou od referenčních bodů po vyrovnání mp ≤ 0,07 m.

        Měřená horizontální geodetická matice - Pro specifické geodetické práce, jako zahuštění podrobné matice, by chyba polohy bodů vůči maticím vyšších tříd po vyrovnání neměla překročit 0,10 m. Umístění a stabilizace maticových bodů je přizpůsobeno potřebám měření.

 

Stěhování levně

Stěhování levně

Stěhování levně - Odstranění obchodu

Stěhování obchodu - na co je třeba pamatovat?

Když čelíme výzvě stěhování obchodu, často nevíme, jak ji rychle a efektivně vyřešit. Naštěstí existuje řada osvědčených způsobů, jak si tento úkol usnadnit. Zde je několik tipů, na co je třeba pamatovat při plánování stěhování obchodu.

Zbavte se toho, co nepotřebujete

Je dobré začít s celkovým úklidem. Ve skříních obchodů se často nacházejí nepotřebné věci, které s sebou nechcete brát. Totéž platí pro zastaralé propagační materiály, jako jsou informační bulletiny a letáky. Pokud obchodujete se zbožím, jako jsou potraviny nebo chemikálie, zkontrolujte data spotřeby všech výrobků. Snížíte tak počet věcí, které si budete muset vzít s sebou.

Důkladná inventura a zajištění zboží.

Dalším krokem, který byste měli udělat, když se rozhodnete přestěhovat svůj obchod, je provést přesnou inventuru a spočítat veškeré zboží, které se ve vašem obchodě nachází. Tento krok je třeba zopakovat po převozu zboží na nové místo, aby bylo zajištěno, že všechny položky dorazily a že obchodu nehrozí ztráta. Zboží by mělo být zabaleno volně ložené a řádně chráněno před mechanickým poškozením a stykem s vlhkostí. K tomuto účelu se hodí pevné kartonové krabice, strečové fólie, pěnový polystyren a papírové výstřižky.

Péče o nábytek a vybavení

Elektronická zařízení, jako jsou pokladny a počítače, by měla být pokud možno přepravována v původním obalu. Nábytek a další vybavení by mělo být co nejvíce demontováno, aby při přepravě zabíralo méně místa. Nábytek by měl být také zabalen do igelitu, aby byl chráněn před poškrábáním a jiným možným mechanickým poškozením.

Vyplatí se využít stěhovací firmu?

V současné době je na trhu mnoho společností, které svým zákazníkům nabízejí možnost asistence nebo stěhování. Vyplatí se využívat jejich služeb? Jistě to bude velké pohodlí, díky kterému půjde práce mnohem hladčeji. Je dobré si udělat dobrou představu o druhu práce, kterou budete na trhu vykonávat. Jejich zaměstnanci navíc vědí, jak přepravovaný náklad zabezpečit, což minimalizuje riziko jeho poškození.

Shrnuto a podtrženo, pokud stojíte před nutností přestěhovat svůj obchod na jiné místo, neměli byste propadat panice. Vyplatí se sestavit harmonogram prací, které je třeba provést, díky čemuž budou rozloženy v čase a nebudou tak vyčerpávajícím úkolem.

Kominictví Praha

kominické služby

Kominictví Praha - Řízení konstantního tlaku
Instalace takového ventilátoru umožnila použití regulátoru tlaku ve ventilačním potrubí. Hlavním úkolem takového řešení je rovnoměrně odvádět použitý vzduch z jednotlivých místností a všech podlaží. Zajišťuje také provoz za všech povětrnostních podmínek.
Tento systém se doporučuje zejména pro větrání vícebytových budov, a to jak nových, tak modernizovaných.

Důležitá je také při tepelné modernizaci budovy. Těsnění a izolace vyžadují, aby se zároveň zlepšilo větrání. V opačném případě je takto izolovaná budova inkubátorem vlhkosti, která podporuje růst plísní.

Mechanický větrací systém s regulací tlaku umožňuje připojit několik místností jednoho typu, například všechny koupelny nebo všechny kuchyně, k jedné stoupačce. Možnost plynulé regulace otáček ventilátoru zaručuje účinné větrání bez zbytečných ztrát elektrické energie.

Potřebné ventilátory
Kromě odvádění použitého vzduchu z budovy musíme pamatovat na zajištění stálého přívodu čerstvého vzduchu zvenčí. Nezapomeňte proto nainstalovat vhodné ventilátory. V tomto případě jsme se rozhodli použít ventilátory Velco - nástěnný ventilátor vybavený vynikajícím vzduchovým filtrem, tlumičem hluku a termostatickou hlavicí automaticky reagující na změny venkovní teploty.

V závislosti na průměru: model Velco Ø 125 a 160 nebo Wive Ø 100 - nástěnné ventilátory s filtrem a automatickou regulací přívodu vzduchu.

Tato termoregulace zabraňuje nekontrolovanému přílivu studeného vzduchu a zbytečným tepelným ztrátám. Automaticky zavírá nebo otevírá štěrbinu v závislosti na venkovní teplotě. Přívod vzduchu Velco je díky své jednoduché konstrukci možné použít prakticky všude. Jeho vynikající filtr ho předurčuje k použití zejména v městských oblastech znečištěných smogem.

Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán - Bytový design

Samotný návrh domu nestačí. Pro získání rozhodnutí - stavebního povolení - je nutné provést mj. plán rozvoje pozemku, který je vypracován na mapě pro účely návrhu vypracované geodetem. Právě sem musí projektant přenést všechna ustanovení místního plánu územního rozvoje nebo rozhodnutí o stavebních podmínkách. Hovoříme zde především o neprůjezdných liniích zástavby, umístění samotné stavby, návaznostech a prvcích pozemkových úprav.

Stavba domu

Prvky na plánu rozvoje pozemku jsou v ploše vytyčeny geodetem. Podléhají označení mj. osy nebo vnější obrys budovy a průběh podzemních zařízení (voda a kanalizace, přípojky elektřiny, plynu). Provedení výše uvedených prací doloží geodet náčrtem vytyčení a příslušným zápisem do stavebního deníku.

Geodetické práce

více o nás a další služby, viz link: geodetické práce