FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Sídlo firmy v Praze

Sídlo firmy v Praze - Je virtuální sídlo legální?

V poslední době se množí dotazy a pochybnosti, zda je virtuální sídlo skutečně legální cestou k zajištění místa pro podnikání. Odpověď na tuto otázku zní: ano! Jak jsem psal v předchozím bodě, virtuální sídlo je služba poskytovaná firmou. Tato služba se může lišit. Právě z toho, co společnost nabízí, může vyplývat legálnost provozovny ve virtuální kanceláři.

Abychom se dostali k věci, virtuální sídlo je právní službou za předpokladu, že společnost poskytující takovou službu má souhlas vlastníka prostor s jejich podnájmem třetím osobám. Otázka zákonnosti vyvstává také z výkladu daňových komor, které v několika případech odmítly zaregistrovat společnosti:
Ředitel Daňové komory v Krakově upozornil, že společnost si může libovolně zvolit místo svého sídla, ale musí to být skutečné sídlo. Odmítnutí registrace bylo způsobeno tím, že uvedená provozovna je pouze adresou pro příjem korespondence a správní rada společnosti v tomto místě nepůsobí.

Je proto důležité, aby společnost poskytující službu virtuální kanceláře disponovala konferenční místností nebo fyzickými kancelářemi, které mohou být podnikateli nebo společnosti k dispozici pro jednání představenstva.

Sídlo firmy Praha

Více o nás na našem webu https://www.sidlofirmyvpraze.eu/