FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

geodet

Zaměření pozemku

Vytyčení stavby
Vytyčení stavby je nutné a vyžaduje se stavebním úřadem:

- geodetická dokumentaci Autorizační ověřenou doklad ke kolaudaci stavby,

- zaručuje dodržení povolených vzdáleností od sousedních pozemků a staveb, dodržení uliční čáry ,

- zručně dodržení výškového osazení stavby.

- autorizační ověření.

Geometrický plán

 

Vytyčení stavby sestává z činností:

- určení souřadnic na základě projektové dokumentace stavby (výkres: Situace, Základy, 1. nadzemní podlaží),
- polohové vytyčení ZÁKLADŮ stavby v terénu,
- výškové vytyčení stavby v terénu (určíme nulovou výšku podle projektu),
- polohové vytyčení CIHLY stavby v terénu ,
- provedení geodetické dokumentace (3 ks), které důkladně ke kolaudaci stavby,
- autorizační ověření.

Geodetické práce

Cena vytyčení závisí od:

- počtu vytyčovaných bodů (standard 15 bodů),
- počtu výjezdů na pozemek.

Cena se pohybuje od 90,00 €. Nabídku Vám vyhotovíme na základě základních informací.

Termín vyhotovení: Vyhotovit elaborát je možné do dvou dnů po vytyčení.

Čím více si u nás objednáte tím méně platíte.