FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

Geodetické práce -  Vytyčením hranice pozemku nevznikají, nemění se a nezanikají právní vztahy k nemovitostem.

Hranici Vašeho pozemku resp. parcely Vám vytyčil, pokud je to nutné (např. při stavbě oplocení nebo jiných staveb na hranici pozemku, či v její blízkosti - tedy, aby se nestavělo u souseda), nebo pokud potřebujete v terénu přesně vyznačit hranici pozemku (např. při prodeji, nebo koupi pozemku), popřípadě, pokud potřebujete vyznačit hranici pozemku z jiných důvodů. K vytyčení hranice je třeba přizvat všechny vlastníky sousedních pozemků (pokud je to možné). Jejich souhlas s vytyčenou hranicí ve vytyčovací protokolu je dokladem toho, že hranice není sporná a tím je možné trvalé označení hranice, resp. stavba oplocení. Cena služby vytyčení hranice závisí na délce vytyčování hranice pozemku. Kontaktujte nás a my vám představíme všechny důležité informace i cenovou nabídku přímo pro váš konkrétní případ. - geometrický plán

Zaměření pozemku

Více o nás viz link: Zaměření pozemku