FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - Montáž žaluzií pod fasádu (podomítková montáž)

Venkovní žaluzie řešte ideálně již v projektu, ať s nimi projektant počítá a přizpůsobí jim prostor nad okny i vedení elektroinstalace. Při podomítkové montáži se totiž do fasády nad oknem umístí box (například náš ISO-Kastl), do kterého pak žaluzie zajíždějí. Právě nedostatek prostoru ve fasádě nad oknem je důvodem, proč podomítkovou montáž obvykle nedá dělat dodatečně.

"V případě našeho ISO-Kastl doporučujeme 2 cm na zateplení čelní strany krytu, 1,5 cm je tloušťka přední stěny krytu, 13 cm potřebujete na žaluzii a dalších 1,5 cm je tloušťka zadní stěny krytu. V součtu jsme tak na 18 cm, "doplňuje Lukáš Musil, manažer prodeje NEVA.

Samotná podomítková montáž pak probíhá ve čtyřech krocích .

V první fázi (kdy máte hrubou stavbu, bez fasády as osazenými okny) montážní firma zaměří přípravu pro žaluzie a prověří další stavební detaily (napojení na rám okna, rovnost ostění a překladu nebo zateplení překladu). Na tomto základě objedná box a pouzdra pro vodicí lišty nebo sendvičové desky.

V druhé fázi firma nad okenní otvor namontuje podomítkový box a ukotví pouzdra nebo sendvičové desky pro zapuštěné vodicí profily. Tato montáž musí být precizní, například box musí montážník vyrovnat do roviny, pouzdra pro vodicí profily se nesmí sbíhat, rozevírat nebo být vyosené. Stavební firma následně dům zateplí a finalizuje fasádu.

V třetí fázi když už máte hotovou fasádu, přijde montážní firma na finální zaměření . Tento krok je kritický, protože venkovní žaluzie musí být zaměřeny naprosto přesně. Zkušení montážníci například vědí, že žaluzie musí končit minimálně 2 cm nad parapetem, protože se časem prověsí a nesmí v zimě přimrzat k parapetu. Tolerance zaměření je přitom velmi nízká, v případě šířky žaluzie jsou to jen 2 mm.

V poslední čtvrté fázi montážníci žaluzie nainstalují do připraveného boxu a ukotví vodící profily do pouzder. Dále připojí motor k předem připravené kabeláži a zkontrolují koncové polohy žaluzií . Nakonec zkontrolují chod žaluzie a naprogramují dálkové ovladače.

V NEVE na podomítkovou montáž nabízíme také samonosný systém STF2 , kdy jsou žaluzie s boxem i pouzdry pro vodicí profily spojeny do jednoho dílu. V takovém případě je instalace rychlejší - žaluzie se pouze zaměří, nainstaluje se rám na okna a až potom uděláte komplet fasádu.

Další variantou je náš samonosný systém STL , který nemá box, za předpokladu, že máte na stavbě připraven vlastní box. Tento systém má přiznané vodicí profily a je oblíbený především ve Švýcarsku av dalších německy mluvících zemích.