FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Vyklizení bytů

Vyklizení bytů - Jak probíhá odvoz a likvidace starého nábytku?

    Na místě uděláme odhliadku prostoru a nákladu, abychom zjistili, jak budeme postupovat při přemísťování nábytku z bytu, domu či budovy.
    Máme vše potřebné vybavení na přemístění nákladu do našich vozidel.
    Provedeme odvoz nábytku .
    Následně proběhne likvidace nebo určení k dalšímu zpracování v souladu s platnou legislativou ČR. Důraz klademe na ekologickou likvidaci a separování odpadů, tak aby bylo v co největším možném rozsahu umožněno jejich využití jako druhotných surovin. Tímto víme přispět k efektivnímu zužitkování velké části odpadů, které likvidujeme. Odvážen odpad likvidujeme v závislosti na jeho druhu a množství na sběrných dvorech, skládkách av spalovně.

Odvoz starého nábytku

Více o nás viz link: Odvoz starého nábytku