FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Půjčky

 

Nebankovní půjčky Praha – úrok? Úrok je předem dohodnuta odměna za užívání peněžní částky a platí se v dohodnutém procentu z dlužné částky. Známe pojmy úrok a úrok z prodlení. Úrok se platí dlužník věřiteli z dlužné, nesplacené částky. Výše úroku je sjednána ve Smlouvě o půjčce procentuálním vyjádřením - RPSN. Úrok z prodlení představuje sankci za prodlení vyplacení dohodnuté částky v dohodnutém čase. Výše úroku z prodlení je na rozdíl od úroky z jistiny, tedy půjčené částky stanovena zvláštním předpisem. Roční výše úroků z prodlení představuje 9% z dlužné částky, což představuje 0,02% z dlužné částky za každý opožděný den.

Půjčky příbram

Zkzste to u nás, viz link Půjčky Příbram