FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda - Odvětraná fasáda je pojem pro fasády budov s předsazeným fasádním pláštěm, který je od vnější (zděné) obvodové stěny stavby oddělen vzduchovou mezerou.
Zateplení budov systémem odvětrané fasády
Opláštění budov při zateplení systémem odvětrané fasády se realizuje na šrouby, nýty, skryté nebo viditelné závěsy, a také se často realizuje chemickým lepením. Zateplení budov systémem odvětrané fasády může učinit

    mokrou cestou - přizdíme se nenosná příčka nebo
    suchou cestou - k obvodové stěně se připevní závěsná konstrukce, která se následně obloží různým izolačním materiálem.


Při zateplení domu a montáži odvětrané fasády je velmi důležité, aby nevznikaly tepelné mosty při kotvení podkonstrukce. Tepelným mostem se lze vyhnout použitím speciálních plastových podložek.