FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

profesní kvalifikace

 

Termín Evropský profesní průkaz označuje elektronický postup, který můžete využít k uznání vaší profesní kvalifikace v jiném státě EU. Tento postup je jednodušší, rychlejší a transparentnější než tradiční postupy uznávání odborných kvalifikací.

Profesní kvalifikace online

Stav své žádosti můžete sledovat online a dokumenty, které si v systému uložíte, můžete použít pro účely nových žádostí v jiných zemích. V současnosti můžete postup EPC využít, pouze pokud jste: sestra odpovědná za všeobecnou péči, lékárník, fyzioterapeut, horský vůdce, realitní agent.

Profesní kvalifikace postup

Jiní pracovníci musí pro účely uznání své profesní kvalifikace využít standardní postupy. Je možné, že se postup EPC v budoucnu rozšíří i na jiné povolání. O vydání EPC můžete požádat, pokud chcete své povolání vykonávat v jiném státě EU dočasně a příležitostně (dočasná mobilita)

Profesní kvalifikace příklady

Příklad: Belgický realitní agent chce jít do Maďarska, aby klientovi pomohl při hledání bytu v Budapešti. Německý horský vůdce chce jít během rušné dovolených pracovat do francouzského Chamonix. Nebo se možná chcete usadit v jiném státě EU, ve kterém plánujete vykonávat své povolání trvale (usazení) a využít Vaše již získané profesní kvalifikace.