FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - § 14 Povinnosti fyzických osob

h) zabezpečovat pravidelné čištění komínů a provádění kontroly komínů v jejích objektech nebo v prostorách, které má ve vlastnictví nebo v užívání, osobou s odbornou způsobilostí,5)

i) zajistit odborné přezkoušení komínů před připojením spotřebiče na komín, záměnou lokálního spotřebiče paliv na ústřední nebo etážový zdroj tepla, před změnou druhu paliva nebo po stavebních úpravách na tělese komína,

Z vyhlášky 401/2007 Sb. o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelného spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol:
17:16 14.11.2021