FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha - Kominíci přišli k nám z Itálie, kde měli velmi vážené kominické rody, a to zejména v oblasti Milána. Z italského "Camini" , slova označujícího pec, pochází i název řemesla.
Na Slovensku se toto řemeslo začíná rozvíjet od počátku 18. století. Kominického mistři se začali sdružovat kolem roku 1919.
V roce 1922 vzniká Svaz kominického mistrů Slovenska a Podkarpatské Rusi.
V roce 1931 na Valném shromáždění svazu kominíky na Slovensku av Podkarpatské Rusi si zvolili svého zástupce do živnostenské zemské rady. Do této řady byl jmenován Ladislav Michaeli kominický mistr ze Žiliny, který hájil zájmy kominíky.