FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

Kominictví Praha -

Jednoplášťový komín EW - line flex ew-Fu-

Účel / Použití
Jednoplášťový komínový systém z nerezové oceli pro vložkování stojících domovních komínů, přívod / odvod vzduchu.
palivo
Olej, plyn a pevná paliva.
tepelné použití
≤ 400 ° C
materiál
Standard: 1.4436
Příplatek: 1.4539
tloušťka stěny
0,12 mm
spojení
Zásuvné spojení drážka / hrdlo s přechodovou částí na flexibilní spojení
Připuštění pro přetlak
ne
Odolnost proti tepelnému rázu
ano
Střední drsnost
5,0 mm
CE-certifikát
0036 CPD 9174 013
CE-klasifikace
T400 - N1 - W - V2 - L65012 - G
Jednoplášťový komín EW - line flex al-bi-

Přetlak - flexibilní
Účel / Použití
Jednoplášťový, flexibilní a tlakotesný komínový systém z nerezové oceli, vhodný pro vložkování domovních komínů.
palivo
Olej, plyn a pevná paliva
tepelné použití
≤ 200 ° C, úd
≤ 400 ° C, UD
materiál
Pevné trouby standard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Flexibilní vnitřní trouby standard: 1.4435 / 1.4436
Příplatek: 1.4539
tloušťka stěny
0,12 mm (flex jednovrstvý)
0,24 mm (flex dvouvrstvý)
spojení
Zásuvné spojení drážka / hrdlo s vnitřním speciálním těsnění a s těsnicí hmotou pro flexibilní spoj.
Přípustný pro přetlak
200 Pa
Odolnost proti vyhoření sazí
ne
Střední drsnost
5,0 mm (WS 0,12 mm) (flex jednovrstvý)
2,0 mm (WS 0,24 mm) (flex dvouvrstvý)
CE-certifikát
0036 CPD 9174 013
CE-klasifikace
T200 - P1 - W - V2 - L65012 - O
pevná trouba
T200 - P1 - W - V2 - L65012 - 0
flexibilní trouba
Koncentrické spalinového EW - las-

Účel / Použití
Koncentrický komínový systém z nerezové oceli pro spotřebiče nezávislé od přívodu vzduchu z místnosti pro jedno a vícenásobné napojení.
palivo
Olej, plyn
tepelné použití
≤ 200 ° C
materiál
1.4571 / 1.4404
tloušťka stěny
0,6 mm
švů svár
WIG průběžný
spojení
Zásuvné spojení drážka / hrdlo
Přípustný pro přetlak
ne
tepelný odpor
ne
Střední drsnost
1,0 mm
technické osvědčení
Z-7.5-3004