FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

kominictví Praha

Kominictví Praha - Kominíci jsou nesmírně důležití z několika důvodů. Dehet, který se uvolňuje z paliva v důsledku jeho suché destilace nebo spalování s příliš malým množstvím vzduchu, se ukládá na stěnách komína. Při zahřívání komína se dehet odpařuje a uvolňuje hořlavé páry. K zapálení komína pak stačí jiskra (např. při přikládání paliva). V závislosti na množství znečištění může teplota uvnitř komína stoupnout až na 1600 stupňů Celsia a představovat vážné nebezpečí požáru pro celý objekt. Vznícení může způsobit odkapávání dehtu a sazí směrem dolů, ucpání komína a explozi nahromaděných plynů.