FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Při úpravě průběhu vlastnické hranice

Pokud máte na svém pozemku stávající oplocení, které ale není postavené na vlastnické hranici, a chcete se sousedem zaměnit části pozemku tak, aby hranice probíhala po tomto oplocení, geodet vám vyhotoví geometrický plán na úpravu průběhu vlastnické hranice, ve kterém přesně vyčíslí výměry jednotlivých dílů, které je třeba zaměnit. Tento geometrický plán je spolu se Směnná smlouva přílohou návrhu na vklad do katastru.

Při zřízení věcného břemene

Věcné břemeno je v občanském zákoníku definovány jako omezení vlastníka nemovitosti vůči jinému tak, že se musí něčeho zdržet, něco strpět nebo něco konat. Pokud se věcné břemeno vztahuje pouze k části nemovitosti (např. Právo přechodu a průjezdu, ochranné pásmo energetického vedení), geodet vám vyhotoví geometrický plán na zřízení věcného břemene, ve kterém určí souřadnice lomových bodů jeho rozsahu. Tento geometrický plán se následně přikládá při zápisu věcného břemene do katastru.

Geodetické práce

Více o nás viz link: geometrický plán