FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

 

Geodetické práce -

Doplňující informace, které je třeba vědět k funkci geodeta a kartografa

Geodetické a kartografické činnosti, které je třeba provést na kvalifikační zkoušku:

vypracování geometrických plánů, zakládání stanovených sítí, geodetické práce na kontinentální úpravy, určování rozhraní pozemků, zhotovení a obnovení geodetických bodů, vytvoření geometrického plánu, vyměřování, digitalizace a vyobrazení subjektů, které se vybírají do elementárních erárních mapových děl s měrkou v rozměru přes 0,025 km2 , vytvoření geometrického plánu, vyměřování, digitalizace a vyobrazení subjektů, které jsou obsahem ideových mapových děl s měrkou v rozměru přes 0,025 km2, určování a dozorové měření zachování prostorové pozice stavebních subjektů, vyměřování posuvů a porušení tvarů stavebních subjektů a technologických mechanismů, vyměřování a vyobrazení objektů reálného zhotovení stavby a určování a kontrola geometrických plánů a parametrů industriálních subjektů a zařízení,vyjímaje vyměření a vyobrazení objektů reálného zhotovení elementárních výstaveb, drobných výstaveb a proměn takových výstaveb a geodetické práce při vystavění a aktualizaci informačních struktur o území, které jsou vybudovány a oživené pro potřeby erárních orgánů a orgánů územní samosprávy.

Vybrané geodetické a kartografické činnosti pro personální specifickou kvalifikaci jsou:

určování rozhraní pozemků, vyměřování a digitalizace a vyobrazení předmětů, které jsou vybírány do elementárních erárních mapových prací s měrkou v rozměru přes 0,025 km2, zakládání a aktualizace geodetických bodů, geometrické plány a geodetické práce na pozemkové úpravy.

Ceny za vydání licence na úkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa

Cena za kvalifikační zkoušku na pořízení personální specifické kvalifikace - 82,50 €

Tuto cenu lze uhradit několika způsoby, a to:

·          Převodem z účtu

·          V hotovosti do kasy náležitého orgánu

·          Kolkovými známkami, které budou v příslušné hodnotě na náležitém orgánu

·          Poštovním poukazem na účet řádného orgánu