FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zemní práce

Na to aby se určitý sediment nazýval štěrk pro zemní práce, musí být více než 30% částic (úlomků) štěrkové velikosti celkového objemu sedimentu. Pokud je obsah štěrkových objektů menší, používá se adjektivum štěrkový, s příslušným názvem (štěrkový písek, štěrkový).

Zemní práce slepenec

Zpevněný ekvivalent štěrku se nazývá slepenec (v případě zaoblených úlomků) nebo brekcie (v případě ostrohranných úlomků). Nakolik výskyt štěrků na zemském povrchu není tak častý, jako výskyt písků, tímto názvem se označuje i komerční drť vyráběna z horniny v kamenolomech s průměrem zrn 2 až 15 mm pro zemní práce.

Zemní práce produkty

Štěrky jsou nejhrubší produkty zvětrávání, proto je jejich transport ze zdrojové oblasti na místo uložení relativně krátký ve srovnání s transportní vzdáleností menších úlomků (písku, prachu a jílu). Rozdělují se na základě místa ukládání.

Zemní práce úlomky

Subakvalné štěrky - štěrky ukládané pod hladinou vody. Patří sem štěrky uložené na pobřeží moře a v šelfových zónách. Menší množství se nachází také v sedimentech velkých jezer. Plážové (pobřežní) štěrky lemují hranici 1 až 2 metry nad hladinou a 4 až 10 metrů pod hladinou vody. Zkuste službu zemní práce u nás!