Facebook Login

FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Zaměření pozemku, geometrický plán, geodetické práce

 

Zaměření pozemku - GEOMETRICKÝ PLÁN
>> rozdělení pozemků
>> sloučení pozemků
>> určení vlastnických práv
>> obnova původní parcely rejstříku E
>> vynětí z půdního fondu
>> rozestavěná stavba (úvěr)
>> kolaudace stavby
>> věcné břemeno

Geometrický plán - VYTYČOVÁNÍ
>> hranic pozemků
>> staveb s prostorovou skladbou
>> liniových staveb
Mapové podklady PRO
>> územní rozhodnutí
>> projekt pro stavební povolení
>> účelové mapy
>> informační systémy

Geodetické práce - POREALIZAČNÉ ZAMĚŘENÍ
>> stavby
>> inženýrských sítí
DALŠÍ GEODETICKÉ PRÁCE
výpočet kubatur
technická nivelace
kontrolní měření

Inzerce

dívka


Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha