FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zamereni pozemku

Zaměření pozemku -

Polohopisné a výškopisné zaměření
Polohopisný a výškopisným plán je dokument v elektronické podobě na jehož základě Vám projektant osadí stavbu na pozemek. Laicky řečeno, polohopisný a výškopisným plán potřebujete tehdy, když si chcete postavit nový dům na prázdném nebo zastavěném pozemku. Čím více si dáte záležet na vypracování polohopisných a výškopisným plánu tím lépe se bude projektantovi pracovat a nic ho nepřekvapí při zpracování Vašeho projektu pro stavbu. V článku se dále dozvíte: Co je polohopis a výškopis ak čemu se používá? Co obsahuje polohopis a výškopis:

    polohopis
    výškopis
    inženýrské sítě
    katastrální mapa
    Boční pohledy na sousední stavby

Geodetické práce

Geodetické práce - Co je polohopis a výškopis ak čemu se používá?
Jde o zaměření pozemku geodetem, na zdokumentování stavu pozemku před výstavbou. Předmětem zaměření je existující výškový průběh pozemku, prvky polohopisu, (stavby, ploty, ...), inženýrské sítě a vegetace. Obsahuje i právní stav hranic katastru nemovitostí - katastrální mapu. Slouží tedy jako podklad pro projektovou činnost, na jejímž základě se určí ideální / zákonná poloha stavby na pozemku. Výsledkem polohopisu je tak výkres v elektronické podobě kde jsou v označených vrstvách / hladinách, zaměřené podrobné body pospojovány do kresby polohopisu a výškopisu a jednotlivé samostatné body jsou označeny příslušnou mapovou značkou. Význam kresby a mapových značek je zobrazen v legendě výkresu.

Geometrický plán

Geometrický plán -Geometrický plán na obnovu původní parcely rejstříku E katastru

Geometrický plán na obnovu parcel registru E katastru se používá vlastníky parcel registru E k jejich převodu do registru C katastru nemovitostí. Parcely registru E a jejich evidování v katastru je nejčastěji výsledkem tvorby, dokončení a schválení registru ROEP. Při tvorbě ROEP zhotovitelé registru udělají identifikaci pozemků a shromáždí všechny písemné a grafické dokumenty, které svědčí o vlastnictví a jiných právech k nemovitostem zapsaným v předešlých evidencích katastru. Tyto se po schválení ROEP zapíší do Listu vlastnictví a vyznačí se v mapě určeného operátu - ta obsahuje parcely registru E.