FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Zaměření - tipy a triky
Podobně jako v případě rozdělování pozemků se musí postupovat i v případě spojení pozemků, odborně nazývaného zcelenie parcel . V tomto případě je také nutné vyhotovení geometrického plánu a to odborným geodetem. Na druhou stranu, při spojování pozemků je možné v případě dvou sousedících pozemků vynechat proměření přímo v terénu geodetem a je možné to udělat svépomocí.
I zde však platí, že jednodušší to je pouze v případě, že se jedná o pozemky jednoduchého tvaru bez různých výčnělků. Na proměření potřebujete dostatečně dlouhé pásmo a zejména mít jeden přesný bod, o kterém víte, že je určitě přesně zaměřen a že právní stav na katastrální mapě je totožný s realitou . Následně stačí už jen zaměřit nejdelší konec hranice pozemku od tohoto bodu a pak postupovat k bližším bodům.