FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Zaměření pozemku

 

Zaměření pozemku - Geometrický plán na úpravu hranice nemovitosti

Pořizuje se např. v případě, kdy hranice dvou sousedních pozemků neprobíhá využitelné.

Jedná se o záměnu výměr tak, aby nově navrhovaný stav nikomu neubíral z výměry a zároveň nový průběh hranice parcel dával lepší využitelnost pozemku (např. Estetický vzhled pozemku, jednodušší stavba plotu atd.). Jde většinou o případy, kdy existující hranice pozemku má několik lomových bodů a navrhovaná nová hranice je přímkou.

Služba geometrický plán na úpravu hranice nemovitosti obsahuje:

     Autorizace a úředně (správou katastru) ověřený geometrický plán - 3 exempláře
     Geometrický plán v elektronické podobě ve formátu PDF
     Podání geometrického plánu na zápis do katastru nemovitostí (volitelné)
     Provedení Směnná smlouvy (volitelné)
     Další výtisky geometrického plánu nad rámec - zpoplatněny zvlášť