FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Žaluzie Praha

Žaluzie Praha - Kolik místa je potřeba k instalaci žaluzií?

Aby bylo možné dodatečně namontovat venkovní skříňové okenice na hotové stavby, je nezbytné, aby byl na obou stranách a nad skříní oken a dveří dostatek volného prostoru.

To je nutné na jedné straně k uchopení samotného mechanismu uzávěru a na straně druhé k tomu, aby bylo možné posouvat uzávěry pomocí kladky. Tzn., že pás lze do bytu přivést kolmo od roletového kotouče, protože tak se pás při používání nejméně opotřebovává a pás se nenamotává ke kotouči, což by bránilo pohybu rolety.


Princip Gurtniho
Velikost volného prostoru potřebného pro instalaci žaluzií.

Velikost ideálního volného prostoru potřebného pro bezproblémovou montáž okenic na pouzdro dveří a okna, na obou stranách a v horní části překladu, je 6-7 cm od stěny rámu k vnitřní hraně pouzdra dveří a okna (označeno *).
Šířky okrajů potřebné pro montáž rolety.

Šířky okrajů potřebné pro montáž rolety

Tato šířka hrany 6-7 cm je ideální stav, protože se často stává, že spára stěny není kolmá k oknu, t.j. velikost spáry je na vnější straně větší nebo menší než rozměr přímo u okna. Větší rozměr nezpůsobuje problémy, pouze pokud je rozměr menší, protože volný prostor zmíněných 6-7 cm, který je považován za ideální, u dveří a okna se musí zmenšit o tolik
jako okraj je šikmý . Pokud jsou lamely rovnoběžné nebo se jen nepatrně odchylují od pravého úhlu (v tomto případě bude velikost v nejužším místě cca 5,5-6 cm), pak lze rolety obvykle instalovat s válečky, ale pokud jsou větší pravoúhlé vady lamely, kdy např. u dveřního a okenního pláště jen cca. Nechá se prostor mezi 4-5 cm, v lepším případě lze nainstalovat pouze roletu se šňůrou nebo motorickým pohybem.

Žaluzie Praha levně

Více na https://www.zaluziepraha.eu/