FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

UV dezinfekce vzduchu

Chraňte se - UV dezinfekce vzduchu. Nejvyšší dezinfekční účinky jsou při vlnové délce 253,7nm. Tuto vlnovou délku v maximálním množství emitují rtuťové výbojky.

                   Působením UVC záření o vlnové délce 253,7nm na buňku ovlivňuje v DNA reakci dvou sousedních thyminů(vazba Thyminu a Adeinu).

                   Tímto trvalým narušením vazby bází nukleových kyselin dochází k trvalému rozkladu DNA buněk a tudíž k jejich rozkladu a znemožnění

                   jejich aktivace.

Nejdůležitější parametr pro zničení mikroorganismů není intenzita UVC záření, ale Dávka Záření  , kterou jednotlivé buňky mikroorganismů dostanou.

Dávka záření je součin intenzity záření a času působení záření.

Pro jednotlivé druhy bakterií, virů, plísní a kvasinek je potřebné dodržovat jejich likvidační dávky, které se vyjadřují buď  v 90% nebo v 99,9%. Dávky pro jednotlivé

mikroorganizmy jsou velice rozdílné. Pro výpočet dávky záření je nutné vycházet z fyzikálních vlastností záření a to je především SNIŽOVÁNÍ INTENZITY ZÁŘENÍ   v závislosti na   VZDÁLENOSTI OD ZDROJE ( Ve výpočtu je to kvadrát vzdálenosti )