FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

UV dezinfekce vzduchu

UV dezinfekce vzduchu - Nejdůležitější parametr pro zničení mikroorganismů není intenzita UVC záření, ale Dávka Záření  , kterou jednotlivé buňky mikroorganismů dostanou.

Dávka záření je součin intenzity záření a času působení záření.

Pro jednotlivé druhy bakterií, virů, plísní a kvasinek je potřebné dodržovat jejich likvidační dávky, které se vyjadřují buď  v 90% nebo v 99,9%. Dávky pro jednotlivé

mikroorganizmy jsou velice rozdílné. Pro výpočet dávky záření je nutné vycházet z fyzikálních vlastností záření a to je především SNIŽOVÁNÍ INTENZITY ZÁŘENÍ   v závislosti na   VZDÁLENOSTI OD ZDROJE ( Ve výpočtu je to kvadrát vzdálenosti )

Současně s touto vlastností záření jsme se třicetiletou praxí přesvědčili, že

        !!    NENÍ MOŽNÉ  DÁVKU ZÁŘENÍ  URČOVAT  jako součin   MINIMÁLNÍ  INTENZITY  a  DLOUHÉHO ČASU OZÁŘENÍ  !!