FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Tónování autoskel

Tónování autoskel - 4, vyhláška čj. 464/2009 Sb.:

(1) Za všech provozních podmínek a povětrnostních podmínek musí být zajištěn výhled z místa řidiče.

(2) Na zasklené plochy vozidla lze připevňovat fólie, které jsou schváleny a označeny schvalovací značkou.

(3) Doplňkové příslušenství a výbava na zasklené plochy vozidel, například fólie, nálepky nebo tónování skel, musí splňovat tyto technické požadavky:
a) zatemňovací pás určený pro čelní sklo vozidla musí být umístěn mimo vztažnou plochu čelního skla tak, aby byla zajištěna ochrana proti oslnění s plynulým přechodem ze 75 % na nejméně 40 % propustnosti světla včetně skla nebo bez plynulého přechodu nejméně 50 % propustnosti světla včetně skla ; zatemňovací pás může zasahovat nejvýše 100 mm od vrchního okraje čelního skla po celé jeho šířce a nesmí pohlcovat barvu návěstních světel a světelných signálů,
b) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorie M 1 a N 1 lze použít na zadní boční skla a na zadní sklo s podmínkou, že vozidlo je vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem,
c) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorie M 2 a M 3 lze použít na boční skla, která jsou určena k výhledu z míst pro cestující, kromě skel dveří, která jsou určena k výhledu z místa řidiče, a na zadní sklo; musí umožnit nejméně 50 % propustnosti světla a viditelnost i do vozidla,
d) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na jiných vozidlech, než jsou uvedeny v písmenech b) ac), lze použít na boční skla, která jsou určena k výhledu z míst pro cestující, kromě skel dveří, která jsou určena pro výhled z místa řidiče, a na zadní sklo,
e) bezpečnostní fólie na ochranu proti proražení skla lze použít na zasklených plochách vozidel kategorie M1 a N kromě čelního skla.

(4) Umístění fólií, dodatečné tónování skel a provádění úprav zasklených ploch, které mají za následek snížení propustnosti světla, není povoleno na čelním skle a na předních bočních sklech vozidla na straně řidiče a jeho spolujezdce kromě zatemňovacího pásu podle odstavce 3 písm. a) a kromě použití bezpečnostních fólií podle odst. 3 písm. e).

(5) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, lze provádět pouze při dodržení podmínek podle předpisu EHK č.j. 43.5) Úpravy a opravy zasklení vozidel lze provádět pouze mimo vztažnou plochu "A" čelního skla. Technologie úpravy a opravy zasklených ploch vozidel musí zajistit, aby sklo v opravovaném místě neměnilo barvu předmětů, návěstních světel a světelných signálů.

(6) Motorové vozidlo musí být vybaveno vnějšími zpětnými zrcátky pro sledování cesty za vozidlem a vedle sebe na každé straně vozidla. Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu neumožňuje řidiči řádný výhled z místa řidiče vnějšími zpětnými zrcátky, musí být tažné vozidlo vybaveno doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vysunutím nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.