FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Tónování autoskel

Tónování autoskel - Autofólie v technickém průkazu?

Autofólie není třeba zapisovat do technického průkazu. Na autofólie musí být vystaven certifikát, který vydává firma, která tyto fólie montuje. V případě neprokázání se certifikátem při policejní kontrole může příslušník PZ vyzvat ke stržení fólií, zaplacení pokuty až do výše 60 €, případně odebrat technický průkaz.

Vyhláška č. 464/2009 § 4

Výhled z místa řidiče a zpětná zrcátka
(1) Za všech provozních podmínek a povětrnostních podmínek musí být zajištěn výhled z místa řidiče.
(2) Na zasklené plochy vozidla lze připevňovat fólie, které jsou schváleny a označeny značkou schválení.
(3) Doplňkové příslušenství a výbava na zasklené plochy vozidel, například fólie, nálepky nebo tónování skel, musí splňovat tyto technické požadavky:
a) zatemňovací pás určený pro čelní sklo vozidla musí být umístěn mimo vztažné plochy čelního skla tak, aby byla zajištěna ochrana proti oslnění s plynulým přechodem ze 75% na nejméně 40% propustnosti světla včetně skla nebo bez plynulého přechodu nejméně 50% propustnosti světla včetně skla; zatemňovací pás může zasahovat maximálně 100 mm od vrchního okraje čelního skla po celé jeho šířce a nesmí pohlcovat barvu návěstních světel a světelných signálů,
b) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorie M1 a N1 lze použít na zadní boční skla a na zadní sklo s podmínkou, že vozidlo je vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem,
c) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na vozidlech kategorií M2 a M3 lze použít na boční skla, které jsou určeny na výhled z míst pro cestující, kromě skel dveří, které jsou určeny na výhled z místa řidiče, a na zadní sklo; musí umožnit nejméně 50% propustnosti světla a viditelnost i do vozidla,
d) reklamní fólie a fólie proti slunečnímu záření a tónování skel na jiných vozidlech, než jsou uvedeny v písmenech b) ac), lze použít na boční skla, které jsou určeny na výhled z míst pro cestující, kromě skel dveří, které jsou určeny na výhled z místa řidiče, a na zadní sklo,
e) bezpečnostní fólie na ochranu proti proražení skla lze použít na zasklených plochách vozidel kategorie M1 a N kromě čelního skla.
(4) Umístění fólií, dodatečné tónování skel a provádění úprav zasklených ploch, které mají za následek snížení propustnosti světla, není povoleno na čelním skle a na předních bočních sklech vozidla na straně řidiče a jeho spolujezdce kromě zatemňovacímu pásu podle odstavce 3 písm. a) a kromě použití bezpečnostních fólií podle odstavce 3 písm. e).
(5) Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, lze provádět pouze při dodržení podmínek podle předpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklení vozidel lze provádět pouze mimo vztažné plochy "A" čelního skla. Technologií úpravy a opravy zasklených ploch vozidel musí se zajistit, aby sklo v opravovaném místě neměnilo barvu předmětů, návěstních světel a světelných signálů.