FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Rekonstrukce bytu

Naše firma Korpstav.cz – rekonstrukce byturadí: K žádosti o stavební povolení budete potřebovat projekt pro stavební povolení, který může vypracovat pouze oprávněná osoba. Příslušné části projektu je třeba dát k posouzení dotčeným orgánům státní správy. Před podáním žádosti o stavební povolení se obraťte na stavební úřad, kde Vám přesně řeknou co a od kterého státního orgánu budete potřebovat pro Vámi plánovanou stavbu.

Žádost o vydání stavebního povolení musí obsahovat následující přílohy:

  • doklady o vlastnickém vztahu stavebníka k bytu
  • projekt stavby pro stavební povolení ve třech vyhotoveních
  • vyjádření, souhlasy a vyjádření dotčených orgánů státní správy a obce, případně i kominíky, hasiče, hygieniků a podobně.
  • doklady o jednání s účastníky stavebního řízení (pokud se konaly před podáním žádosti!
  • při stavbě vykonávané svépomocí, vyjádření stavebního dozoru, že bude provádět stavební dozor nad realizací stavby

Po úspěšném průběhu stavebního řízení stavební úřad vydá stavební povolení. Po vydání stavebního povolení začíná běžet 14denní lhůta, během níž mohou podat účastníci stavebního povolení odvolání proti stavebnímu povolení. Pokud ve stanovené lhůtě nikdo nevyužije toto právo, stavební úřad potvrdí právní moci stavebního povolení.

Rekonstrukce bytu

www.korpstav.cz