Facebook Login

půjčka pro zaměstnance

 

U poplatníka účtujícího v soustavě jednoduchého účetnictví úroky z půjček se stávají zdanitelným příjmem jejich přijetím. Účtování produktu půjčka pro zaměstnance ze sociálního fondu. Při účtování sociálního fondu v jednoduchém účetnictví se postupuje podle § 7 odst. 3 opatření.

Půjčka pro zaměstnance kniha

Tvorba a čerpání se účtuje v knize sociálního fondu jako přírůstek a úbytek sociálního fondu a v peněžním deníku v závislosti na tom, zda prostředky sociálního fondu jsou uloženy na zvláštním účtu v bance nebo nejsou uloženy na zvláštním účtu.

Půjčka pro zaměstnance čerpání

Čerpání sociálního fondu (včetně čerpání z titulu poskytnutého produktu půjčka pro zaměstnance) se účtuje v peněžním deníku jako výdaj (ze zvláštního účtu nebo z pokladny, nebo z běžného bankovního účtu), který podle zvláštního předpisu neovlivňuje základ daně z příjmů [§ 4 odst. 6 písm. g) opatření].

Půjčka pro zaměstnance smysl

V smyslu § 61 odst. 4 postupů účtování v podvojném účetnictví se tvorba a použití sociálního fondu účtuje v rámci účtové skupiny 47 - Dlouhodobé závazky prostřednictvím účtu 472 – zátěžemi ze sociálního fondu. Účtování: MD / D Poskytnutí produktu půjčka pro zaměstnance ze sociálního fondu 472/211, 221 Přijaté splátky půjčky 211, 221 / 472 V souvislosti se sociálním fondem ovlivňuje u zaměstnavatele základ daně z příjmů jen jeho tvorba. Součástí daňových výdajů zaměstnavatele - podnikatelského subjektu - je povinný příděl podle § 3 odst. 1 písm. a) a další příděl podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o sociálním fondu. Použití sociálního fondu základ daně z příjmů neovlivňuje.

Adéla 21let
V.I.P. masérka Šárka
Michal5368
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA! 5000 KČ-15 000 KČ DENNĚ!
MASÁŽ A SEXÍK.ČESKÉ BUDĚJOVICÍCE