FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

zbrojní průkaz

 

Rozsah zkoušky na zbrojní průkaz definuje vyhláška 555/2003 příloha 1: "A. Zákon o střelných zbraních a střelivu a prováděcí předpisy k němu. B. 1. Trestní zákon: a) základy trestní odpovědnosti, b) nutná obrana, c) krajní nouze, d) trestné činy se zbraní, e) trestný čin nedovoleného ozbrojování, f) trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ag) trestný čin opilství.

Zbrojní průkaz trestní řád

  1. Trestní řád: a) vydání a odnětí věci b) omezení osobní svobody. 3. Přestupkové právo: a) přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, b) přestupky na úseku obrany státu, c) přestupky proti majetku, d) přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství - neoprávněné úmyslné zasažení do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva. 4. Vybrané otázky správního práva týkající se oprávnění ozbrojených sborů, pořádkových útvarů, vojenské policie ve vztahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, které mají u sebe, přechovávají nebo přepravují zbraně a střelivo.

Zbrojní průkaz konstrukce

  1. Základy konstrukce a činnosti střelných zbraní a střeliva, teorie střelby, bezpečné manipulace se zbraní a zásad bezpečnosti na střelnici. D. Základy poskytování první pomoci při poraněních způsobených střelnými zbraněmi; praktická ukázka poskytnutí první pomoci. E. Ukázka praktického a bezpečného používání zbraně: a) prohlídka zbraně, kontrola jejího nabití, b) základní rozebrání a složení zbraně pro účely čištění, c) ukázka bezpečného postupu přípravy na střelbu, průběhu střelby, přerušení střelby pro účely výměny terče, přerušení střelby při poruše zbraně, ukončení střelby. "

Zbrojní průkaz možnosti

Možnosti učení máte dvě. Buď si pořídíte všechny aktuální zákony, nebo jednodušší možnost je asi jediná kniha pro žadatele o zbrojní průkaz, která vyšla - je důležité si ale sehnat aktuální vydání, poslední je modré z roku 2014. Výhoda knihy, která je vhodná ke zkoušce na zbrojní průkaz, že jsou v ní přímo otázky, ze kterých si budete vybírat na zkoušce spolu s odpověďmi.