Facebook Login

Oddlužení nemovitosti

 

Oddlužení nemovitosti (bytu, domu)

Oddlužení nemovitosti: někdy se dlužníci dostanou do situace, že mu kvůli dluhům (které nemusí dosahovat ani třetinu hodnoty nemovitosti) hrozí exekuce jejich bytu nebo domu, ve kterém bydlí. Vystavují se tak riziku, že exekutor zřídí na nemovitosti exekuční zástavní právo a nemovitost bude prodána v exekuci dražbou. Pokud se dostane Váš byt nebo dům do dražby, nemovitost se obvykle prodává nejčastěji za částku přibližně 55-60% tržní ceny určené znalcem.
Exekučně prodat dům nebo byt v dražbě znamená, že můžete přijít io polovinu hodnoty nemovitosti. V takovém případě se vyplatí zvážit nabídku na pomoc při oddlužení Vaší nemovitosti. Pokud vlastníte exekutorem zablokovanou nemovitost, investor Vám pomůže.

Oddlužení nemovitosti

V exekučním řízení bez souhlasu oprávněného z exekuce nelze nemovitosti prodávat. Nejdříve investor uhradí dluh exekutorovi, který zablokoval nemovitost. Velmi důležité je vyhnout se exekuční dražbě, z důvodu, že z prodeje nemovitosti v exekuci exekutor získá finanční prostředky pouze ve výši 55-60% z hodnoty nemovitosti. A pokud jsou vaše dluhy v hodnotě 70% z hodnoty nemovitosti, část dluhu zůstane neuhrazená a Váš problém s dluhy zůstane nevyřešen. Stává se, že dlužník nemá na zaplacení svých pohledávek, včetně hypotéky (úvěru), a banka v konečném důsledku i tak přistoupí k dražbě nemovitosti.

Vymáhání dluhů prostřednictvím soudu způsobí pouze navýšení celkového dluhu, proto je důležité vyhnout se soudnímu řízení. Když už má dlužník dluh u jedné společnosti, vždy je výhodnější si dluh navýšit, jak vzít si úvěr od jiné společnosti. Dlužník pak ztrácí přehled.

Komu pomáhá investor s dluhy:
K tomu, abychom Vám mohli pomoci s dluhy - Oddlužení, musíte splňovat následující podmínky:

- Občanství České republiky,
- Věk nad 18 let,
- Osoby s trvalým pobytem v České republice
- Osoby způsobilé k právním úkonům
- Zaměstnání není podmínkou
- V případě vyšších dluhů je podmínkou vlastnictví nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Jaké dluhy oddlužit:

- Dluhy od věřitelů v České republice,
- Dluhy bez omezení výšky,
- Bezúročné dluhy
- Dluhy s úroky, sankcemi, smluvními pokutami,

Adéla, Horní Počernice
Ivanka
Klarka
Práca Vídeň,AT
mazlivydablik