FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

nebankovní půjčky Praha

 

Jelikož ne všechny NBFI jsou silně regulovány, stínový bankovní systém vytvořený těmito institucemi by mohl způsobit potenciální nestabilitu. Zejména zajišťovací fondy a strukturované investiční nástroje byly až do globální finanční krize v období 2007-2012 subjekty, které se zaměřily na dohled nad NBFI na penzijní fondy a pojišťovny, avšak do značné míry přehlížely regulační orgány.

Vzhledem k tomu, že tyto NBFI fungují bez bankovní licence, v některých zemích jsou jejich aktivity značně bez dozoru jak vládními regulátory, tak i zpravodajskými agenturami. Tak velký podíl NBFI na celkovém finančním majetku může snadno destabilizovat celý finanční systém v kterém nabízí nebankovní půjčky Praha velmi jednoduše.