FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně -Tak, jak jsme již zmínili výše, likvidátorovi, který je ustanoven soudem, patří odměna stanovena Vyhláškou. Ta se skládá jednak z paušální odměny, odměny za zpeněžení majetku a odměny za uspokojení věřitelů. Její celková výška je zastropování částkou 330 000, - EUR.

Níže uvádíme konkrétní úkony likvidátora a hodnotu odměny, kterou je oprávněn požadovat resp. fakturovat.