FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Kominictví Praha

 

Povinností fyzických osob (kominíci) je zajišťovat pravidelné čištění komínů a provádění kontroly komínů v jeho objektech nebo v prostorech, které má ve vlastnictví nebo v užívání, osobou s odbornou způsobilostí, zajistit odborné přezkoušení komínů před připojením spotřebiče na komín, záměnou lokálního spotřebiče paliv na ústřední nebo etážový zdroj tepla, před změnou druhu paliva nebo po stavebních úpravách na tělese komína, čehož se můžou ujmout kominíctví Praha.

Kominíci vyhláška

Z vyhlášky 401/2007 CFU o technických podmínkách a požadavcích na protipožární bezpečnost při instalaci a provozování palivového spotřebiče, elektrotepelných spotřebiče a zařízení ústředního vytápění a při výstavbě a používání komína a kouřovodu a o lhůtách jejich čištění a provádění kontrol pro živnost kominíci.

Kominíci lhůta

Lhůty čištění a kontroly komína - komín se musí udržovat v dobrém technickém stavu a musí být zajištěna jeho pravidelná kontrola a čištění, komín se musí během provozu čistit a kontrolovat nejméně v těchto lhůtách: pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem do 50 kW.

Kominíci paliva

Jednou za: čtyři měsíce, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalné pohonné hmoty, šest měsíců, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín bez vložky, dvanáct měsíců, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva a jde-li o komín s vložkou, pokud jsou na komínové těleso připojené spotřebiče s celkovým tepelným výkonem nad 50 kW, jednou za: dva měsíce, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na tuhá paliva nebo spotřebiče na kapalné pohonné hmoty, šest měsíců, jsou-li do komína připojeny spotřebiče na plynná paliva.