FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Klimatizace Praha

 

Klimatizace Praha -

Provádíme servis a opravy klimatizací, okamžitě řešíme havarijní stavy chladírenských zařízení. Servis klimatizačního zařízení sestává z čištění, dezinfekce a kontroly hlavních funkčních částí.

    Čištění a dezinfekce klimatizace

Filtry klimatizačních zařízení zachycují ze vzduchu prachové a pylové částice. Na výměnících klimatizačních zařízení se vlivem přechodu teplého vzduchu vytváří kondenzát - vlhkost (stejně jako námraza v chladničce). Vlhké prostředí, jehož působení je klimatizační zařízení vystaveno po celou dobu provozu, je živnou půdou pro rozmnožování plísní a bakterií. Důležité je proto důkladné vyčištění a kvalitní dezinfekce filtrů a výměníků klimatizačního zařízení. Jde o vaše zdraví!

    Kontrola hlavních funkčních částí

Kontrola tlaků chladiva. Už malý úbytek chladicího média může zásadně ovlivnit životnost kompresoru, protože nedochází k jeho ochlazování, ačkoliv na komfortním používání se úbytek nemusí vůbec projevit.

    Kontrola elektrického zapojení

Vibracemi se mohou oslabit spoje a uvolnit vodiče.

    Kontrola odtoku kondenzátu

V případě používání kondenzného čerpadla se kontroluje i jeho funkčnost.