FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Bytový design

Samotný návrh domu nestačí. Pro získání rozhodnutí - stavebního povolení - je nutné provést mj. plán rozvoje pozemku, který je vypracován na mapě pro účely návrhu vypracované geodetem. Právě sem musí projektant přenést všechna ustanovení místního plánu územního rozvoje nebo rozhodnutí o stavebních podmínkách. Hovoříme zde především o neprůjezdných liniích zástavby, umístění samotné stavby, návaznostech a prvcích pozemkových úprav.

Stavba domu

Prvky na plánu rozvoje pozemku jsou v ploše vytyčeny geodetem. Podléhají označení mj. osy nebo vnější obrys budovy a průběh podzemních zařízení (voda a kanalizace, přípojky elektřiny, plynu). Provedení výše uvedených prací doloží geodet náčrtem vytyčení a příslušným zápisem do stavebního deníku.

Geodetické práce

více o nás a další služby, viz link: geodetické práce