FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

Geometrický plán - Geometrický plán  je podkladem právních úkonů, veřejných listin a jiných listin, které podle zákona potvrzují nebo osvědčují práva k nemovitostem.

Je potřebný na:
Na rozdělení resp. oddělení nemovitosti

Nemovitostí rozumíme pozemek / parcelu nebo stavbu. Použijeme tehdy, pokud je třeba rozdělit pozemky na parcely, oddělit část pozemku, nebo uspořádat podílové spoluvlastnictví. V tomto případě je možnost rozdělení parcely podle výměry, kterou požadujete nebo podle podílů, které máte na listu vlastnictví.
K určení vlastnického práva k pozemkům

Z původních pozemní-knižních resp. E-kn parcel do katastrální mapy. Tímto druhem geometrického plánu obnovíme původní hranice E parcel a zakreslíme je do současné C parcely, resp. do současné katastrální mapy. Fixujeme tak nepřesnou výměru parcely rejstříku E a polohu hranice této parcely.
Na zaměření rozestavěné stavby

Například pro splnění požadavků hypotečního úvěru "postupné uvolňování financí". Zaměření rozestavěné stavby (nedokončené stavby) slouží pro zápis rozestavěné stavby do katastru. Rozestavěnou stavbou rozumíme základy plus první nadzemní podlaží (minimálně první metr obvodové zdi 1 nadzemního podlaží). Na zápis rozestavěné stavby budete potřebovat i znalecký posudek o stupni rozestavěnosti a právoplatné stavební povolení.