FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geometrický plán

 

Geometrický plán na obnovení hranic původních pozemků rejstříku "E".

Jedná se o grafické znázornění původní parcely rejstříku "E" (tzv. "Eckovi parcely") a současné zobrazení nové parcely rejstříku "C" (tzv. "Pascalovského parcely") v katastrální mapě registru "C". Průběh původní parcely rejstříku "E" se zobrazuje červeným čárkovaně a její parcelní číslo je uvedeno v závorce. Výsledkem zápisu tohoto geometrického plánu do katastru nemovitostí je vznik nové parcely rejstříku "C".

Služba geometrický plán na obnovu právního stavu obsahuje:

    Autorizace a úředně (správou katastru) ověřený geometrický plán - 3 exempláře
    Geometrický plán v elektronické podobě ve formátu PDF
    Podání geometrického plánu na zápis do katastru nemovitostí (volitelné)
    Geodetické vytyčení nové parcely rejstříku "C" (volitelné)
    Grafická Identifikace jiných původních pozemků (volitelné)
    Další výtisky geometrického plánu nad rámec - zpoplatněny zvlášť