FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Geometrický plán

Geometrický plán -Naše služby pro stavební firmy


GEODEZICKÉ PRÁCE PRO PLÁNOVÁNÍ A VÝSTAVBU SILNIC

– tvorba plánovací podkladové mapy
– tvorba realizační mapy
– zakreslování staveb
– stlačování podkladových bodů
– vodorovné a výškové vykreslování
– aktualizace plánu při stavebních pracích
– příprava vlajkových tabulek
– výpočet kubatur
– editace v ITR a AutoCad
– plno- vedení stavby v měřítku
– průzkum inženýrských sítí
– příprava mapy inženýrských sítí
– příprava nákresu věcného břemene

Geodetické práce

Více o ná viz odkaz: geometrické práce