FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Geometrický plán

Geometrický plán - Zjednodušeně řečeno, podkladová mapa je mapa, která „obsahuje v podstatě vše“.
Naleznete zde tedy jak hranice a čísla pozemků, ale také inženýrské sítě (např. vodovod), hydranty, stromy, ulice, chodníky, značení typu povrchu chodníku, schodiště, značení využití pozemku atd
. velmi velký rozsah dat.. Je však striktně vymezen zákonem.
Zákonodárce upřesnil, jaké typy objektů mají být na základní mapě znázorněny a jak mají být v daném měřítku mapy prezentovány. Nenajdeme na ní tedy například vyšlapanou cestu nebo hromadu kamení, protože seznam objektů k zařazení do hlavní mapy pro ně neposkytuje žádný prostor.

Podkladovou mapu průběžně aktualizuje každý geodet, který v daném území provádí situační měření. Pokud tedy geodet v průběhu prací vyměří např. stromy, tak po předání výsledků jeho práce starostovi se strom vyznačí na hlavní mapě. Podkladová mapa by se tak měla „aktualizovat“, jako by šlo o systematicky prováděné geodetické práce.
Často se ale stává, že se situace ve skutečnosti liší od obrázku na hlavní mapě, protože žádný geodet na tomto místě dlouho neprováděl měření. Proto nebylo možné, aby si kdokoli z nich připravil podklady pro aktualizaci map.
Když se tedy plánuje investice, jako je stavba domu nebo silnice, je potřeba aktualizovat podkladovou mapu , aby projektant při své práci zohlednil vše, co je v terénu.
Toto je velmi zjednodušeně mapa pro účely designu .
Také při tzv měření po inventuře, geodet změří v terénu vše, co vzniklo v důsledku investice a mělo by být na aktualizované hlavní mapě. Aby se však efekt práce geodeta na výše uvedené mapě projevil, musí výsledky své práce odevzdat Krajskému úřadu. Teprve tam pracovníci odboru zakreslí do digitální verze základní mapy například novostavbu nebo silnici.

Základní mapa v Monecké oblasti je zcela digitální , to znamená, že pokud si koupíte kopii tohoto typu mapy, jedná se o počítačový výtisk, nikoli o fotokopii analogové mapy uložené ve skříni.
V oblasti Mońki je hlavní mapou tzv hybridní, tedy kombinace naskenované a vhodně prostorově osazené analogové mapy, s geodetickými naměřenými daty uloženými ve formě databázových objektů, které na mapě vidíme například jako strom.

Zákonná definice podkladové mapy je obsažena v níže citovaném článku zákona o geodetickém a kartografickém právu.

AKT
ze dne 17. května 1989
Geodetické a kartografické právo,
Journal of Laws 2017.2101, jednotný text

čl. 2.
Pokud zákon zmiňuje:
7) hlavní mapu - rozumí se jím rozsáhlá kartografická studie, obsahující údaje o prostorovém umístění: bodů geodetických polí, evidenčních parcel, staveb, vrstevnic pozemků, klasifikačních vrstevnic, inženýrských sítí. sítě, budovy a stavební zařízení a další topografické objekty, jakož i vybrané popisné informace o těchto objektech;