FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

Geodetické práce

Geodetické práce - Co mám dělat, když nesouhlasím s měřením geodeta?

Minimalizace rizika chyby je odpovědí na otázku, proč je na stavbě potřeba geodeta. Co když však k takové chybě již došlo a investor s měřením nesouhlasí?

Řešení tohoto problému není nejjednodušší a cesta, kterou je třeba následovat, závisí na tom, kdy byla chyba zaznamenána. Nejlepší je, když si to investor sám zjistí v průběhu trvání investice, kdy je ještě možnost nápravy. Proč?

Chyba zjištěná při výstavbě má za následek zrušení stavebního povolení, tedy jeho zadržení a nutnost předložit novou, správnou dokumentaci. Opětovné zahájení prací podléhá schválení náhradního projektu. Na druhou stranu, je-li stavba domu dokončena na základě práce geodeta, znamená zjištění chyby formální námitku užívacího práva.

V některých případech je majitel nucen k přestavbě. To se týká zejména situací, kdy investice porušuje technické podmínky, například pravidla umístění ve vztahu k sousedním objektům.

Veškeré náklady na takové opravy samozřejmě nese investor. Podle pravidel občanského práva má právo obrátit se na soud a požadovat náhradu škody od geodeta. Musíte však počítat s tím, že procedura může trvat i několik měsíců. Proto se vyplatí odhalit možnou chybu co nejdříve.