FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

 

Geodetické práce - Zápis stavby do katastru nemovitostí

Většinu nových staveb, ale také starších staveb, které se nenacházejí v katastru nemovitostí (t. J. Nejsou uvedeny na listu vlastnictví) je třeba dát zapsat. Po zápisu stavby do katastru nemovitostí bude tato uvedena na listu vlastnictví. Pokud stavba není zapsána na listu vlastnictví, právní neexistuje.

Pokud taková stavba není vedena v katastru nemovitostí, de facto právně neexistuje což může způsobit problémy např. při prodeji, ručení danou nemovitostí hypoteční bance apod. Na zápis stavby je mimo jiné třeba vyhotovit Geometrický plán na stavbu nebo rozestavěnou stavbu.

Rádi pro vás takový geometrický plán vyhotovíme, zajistíme ostatní potřebné dokumenty a vyhotovíme a podáme žádost o zápis stavby na příslušnou správu katastru. V případě, že geometrický plán nebo některé z ostatních potřebných dokumentů již máte, zabezpečíme jen vypracování a podání těch, které chybí.