FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt
Facebook Login

Geodetické práce

 

Geodetičtí inspektoři denně plánují nebo řídí práci pracovníků geodetického průzkumu a podle potřeby poskytují technické konzultace. geodetické práce také ověřují matematickou správnost nově shromážděných údajů z průzkumu.

Geodetičtí inspektoři používají k měření velkých ploch zemského povrchu technologii s vysokou přesností, včetně leteckých a satelitních pozorování. Inspektoři obvykle potřebují bakalářský titul, protože pracují se složitou technologií a matematikou.