Facebook Login

Geodetické práce

 

Geometrický plán jako podklad ke změně druhu pozemku (např. ze zemědělského, lesního pozemku na jiný druh pozemku, nebo z jiných ploch na trvalý travnatý porost). Geometrický plán na zřízení věcného břemene.

Geometrický plán a geodetické práce na zřízení věcného břemene se vyhotovuje za účelem zajištění práva průchodu osob, automobilů a uložení inženýrských sítí.

Šikovná pusinka Brno
EXKLUZIVNÍ NABÍDKA! 5000 KČ-15 000 KČ DENNĚ!
nicol
Lea 22  HOTT!!!
sex