Facebook Login

FACEBOOK
seznamka
EROTICKÁ
seznamka
REALITY
Bez realitky
WEB TRH
inzerce
FLIRT
Kontakt

V našich 250 autobusech jezdí pro naše zákazníky 340 řidičů. Ročně přepravíme přibližně 15 milionů cestujících a najedeme více než 15 milionů kilometrů. Vysoký výkon ovlivňuje snižování nákladů na dopravu a napomáhá udržovat příznivou cenu jízdného. Chceme být výkonní a efektivní - kvůli Vám, našim zákazníkům.

Autobusová doprava Praha osobní

Autobusová doprava Praha je osobní doprava uskutečňovaná autobusy. Podle pravidelnosti se dělí na pravidelnou a příležitostnou (např. zájezdovou, u jednorázových akcí, jízdy bez pevného jízdního řádu a pevně určených tras a zastávek atd.).

Autobusová doprava Praha neveřejná

Podle místa uskutečnění ji lze dělit například na městskou, příměstskou a regionální, meziměstskou a dálkovou, mezinárodní. Podle toho, komu je určena, se linková autobusová doprava Praha dělí na veřejnou a zvláštní (neveřejnou).

Autobusová doprava Praha financování

Podle způsobu financování se dá autobusová doprava Praha dělit na dotovanou (zajišťující dopravní obslužnost na základě objednávky veřejného samosprávného celku) a komerční (financovanou buď pouze z jízdného, nebo soukromoprávním subjektem).

Inzerce

dívka


Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha